English

Suaugusiųjų registratūra

+370 447 53132
+370 447 54200
+370 447 43856

Vaikų registratūra

+370 447 54140

Psichikos sveikatos skyrius

+370 447 48133
+370 447 54992

Viešieji pirkimai

ATASKAITOS

Perkančioji organizacija – Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, parengia ir pateikia ataskaitas numatytas Viešųjų pirkimų įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje.

Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro ataskaitos nuo  2018 metų yra skelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, adresu: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/ReportsOrProtocol

(Pasirinkite lietuvių kalbą, Paieškos laukelyje įvesti - Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras)

 

PLANUOJAMŲ PIRKI SUVESTINĖ

Perkančioji organizacija – Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras– parengia ir patvirtina planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų planus ir pagal Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus reikalavimus ir tvarką Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbia planuojamų atlikti pirkimų suvestinę. Ši suvestinė paskelbiama kiekvienais metais ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų planus, – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Pagal nurodytą tvarką paskelbta planuojamų atlikti pirkimų suvestinė papildomai gali būti paskelbta (bet neprivaloma) perkančiosios organizacijos interneto svetainėje.

Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro nuo 2018 metų pirkimų planų suvestinės yra skelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, adresu:
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/PlannedProcurement/List
(Paieškos laukelyje įvesti - Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras)

 

PLANUOJAMŲ PIRKIMŲ METINIS PLANAS

 

ĮVYKDYTŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS

 

ATSISAKYMAS PIRKTI IŠ CPO KATALOGO

 

VP ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TAISYKLĖS

 

PARAMA IR VIEŠIEJI PIRKIMAI

 

Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 158310677
Adresas: Vydūno g. 56D, LT-74112 Jurbarkas
El. paštas: info@jurbarkopspc.lt
Telefonas: +37044754049

Darbo laikas

Pirmadienis - penktadienis:  6.00 - 18.00
Šeštadienis - sekmadienis:  NEDIRBA

Ne darbo metu mūsų pacientus aptarnauja Jurbarko ligoninė.