Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras įsteigtas 1997 m. liepos mėn. 16 dieną, reorganizavus Jurbarko rajono centrinę ligoninę. Centras veikia pirminės asmens sveikatos priežiūros srityje.

Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai – vadovaujantis šiuolaikiniais kokybės vadybos standartais, organizuoti ir teikti kokybiškas ir kvalifikuotas licencijose nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti sergamumą ir mirtingumą.

Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai – asmens sveikatos priežiūros veikla:

 • Teikti nespecializuotas ir kvalifikuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Šios paslaugos teikiamos įstaigoje ir pacientų namuose.
 • Teikti rajono ir kitiems įstaigą pasirenkantiems gyventojams prieinamas, saugias, kokybiškas, kvalifikuotas, rezultatyvias, atitinkančias pacientų poreikius bei interesus, ambulatorines pirminės asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.
 • Teikti būtinąją medicinos pagalbą.

Pagrindinės įstaigos veiklos sritys – organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia asmens sveikatos priežiūros licencija.

Siekdama savo tikslų įstaiga verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių ūkine komercine veikla (veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

 • Nemokamas ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros teikimas apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, pasirinkusiems šią įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka, kurie kreipiasi į įstaigą ir pagal pacientų iškvietimus į namus bei slauga namuose, būtinosios medicinos pagalbos teikimas.
 • Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla.
 • Šeimos gydytojo veikla.
 • Odontologinės praktikos veikla.
 • Psichikos sveikatos priežiūros veikla.
 • Nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
 • Mokamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas:
 • kai šios paslaugos įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto asortimento mokamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą;
 • kai paslaugos teikiamos asmenims, kurie kreipėsi į įstaigą savo iniciatyva ir teritorinė ligonių kasa neapmoka už jų sveikatos priežiūrą.
 • Nemokamos būtinosios medicinos pagalbos teikimas visiems Lietuvos gyventojams.
 • Sudarytoje sutartyje su teritorine ligonių kasa nenumatytais atvejais įstaiga vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, kitais specialiaisiais įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais.
 • Kita, įstatymais neuždrausta veikla, kuri pagerintų personalo ir pacientų darbo ir poilsio sąlygas, konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimas ir kt.
 • Visuomenės sveikatos priežiūros programų sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo ir saugos tikslais pagal sutartis su šios veiklos ir paslaugų užsakovais vykdymas.
 • Įstaigos struktūra:
  1. Šeimos gydytojų su slaugos specialistais kabinetai.
  2. Komandoje dirbančių gydytojų (vidaus ligų, vaikų ligų, akušerių-ginekologų, gydytojo chirurgo) su slaugos specialistais kabinetai.
  3. Pirminė psichikos sveikatos priežiūra, psichikos sveikatos slauga, ambulatorinės slaugos paslaugos namuose.
  4. Pirminės ambulatorinės odontologinės pagalbos skyrius.
  5. Dantų protezavimo skyrius.
  6. Smalininkų ambulatorija.
  7. Pilies I medicinos punktas.
  8. Girdžių medicinos punktas.
  9. Žindaičių medicinos punktas.
  10. Stakių medicinos punktas.
  11. Skirsnemunės medicinos punktas.
  12. Raudonės medicinos punktas.
  13. Veliuonos ambulatorija.
  14. Tamošių medicinos punktas.
  15. Juodaičių medicinos punktas.

Pirminio lygio psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos viešojoje įstaigoje Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos skyriuje.

VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centre COVID-19 vakcinacija vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 14.30 val. 

 

 

Patys už laisvę

 

draustumui

 

esvaikata

 

MedVAIS gif

 

Ereceptas gif

 

nerukysiu.lt