Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras įsteigtas 1997 m. liepos mėn. 16 dieną, reorganizavus Jurbarko rajono centrinę ligoninę. Centras veikia pirminės asmens sveikatos priežiūros srityje.

 1. Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai – vadovaujantis šiuolaikiniais kokybės vadybos standartais, organizuoti ir teikti kokybiškas ir kvalifikuotas licencijose nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas, gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti sergamumą ir mirtingumą.
 2. Įstaigos pagrindiniai veiklos uždaviniai yra žmonių sveikatos priežiūros veikla:
  • teikti nespecializuotas ir kvalifikuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Šios paslaugos teikiamos Įstaigoje ir pacientų namuose;
  • teikti būtinąją medicinos pagalbą.
 3. Įstaigos pagrindinės veiklos sritys: organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia asmens sveikatos priežiūros licencija.
 4. Siekdama savo tikslų Įstaiga verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių ūkine komercine veikla (veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):
  • nemokamas ambulatorinės sveikatos priežiūros teikimas apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, pasirinkusiems šią Įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka, kurie kreipiasi į Įstaigą ir pagal pacientų iškvietimus į namus bei slauga namuose, būtinosios medicinos pagalbos teikimas;
  • greitosios medicinos pagalbos veikla;
  • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;
  • šeimos gydytojo veikla;
  • odontologinės praktikos veikla;
  • psichikos sveikatos priežiūros veikla;
  • nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;
  • mokamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas:
   • kai šios paslaugos įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto asortimento mokamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą;
   • kai paslaugos teikiamos asmenims, kurie kreipėsi į įstaigą savo iniciatyva ir teritorinė ligonių kasa neapmoka už jų sveikatos priežiūrą;
  • nemokamos būtinosios medicinos pagalbos teikimas visiems Lietuvos gyventojams;
  • sudarytoje sutartyje su teritorine ligonių kasa nenumatytais atvejais Įstaiga vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, kitais specialiaisiais įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais;
  • kita, įstatymais neuždrausta veikla, kuri pagerintų personalo ir pacientų darbo ir poilsio sąlygas, konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimas ir kt.;
  • visuomenės sveikatos priežiūros programų sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo ir saugos tikslais pagal sutartis su šios veiklos ir paslaugų užsakovais vykdymas.

Įstaigos struktūra:

 • Šeimos gydytojų su slaugos specialistų kabinetai.
 • Komandoje dirbančių gydytojų (vidaus ligų, vaikų ligų, akušerių ginekologų, chirurgų) su slaugos specialistais kabinetai.
 • Pirminės ambulatorinės odontologinės pagalbos skyrius.
 • Dantų protezavimo skyrius.
 • Greitosios medicinos pagalbos skyrius.
 • Psichikos sveikatos skyrius.
 • Smalininkų ambulatorija.
 • Veliuonos ambulatorija.
 • Medicinos punktai: Pilies I MP, Girdžių MP, Žindaičių MP, Stakių MP, Skirsnemunės MP, Raudonės MP, Juodaičių MP, Tamošių MP.
 • DOTS kabinetas.
VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centre COVID-19 vakcinacija vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 14.30 val. 

 

 

Patys už laisvę

 

draustumui

 

esvaikata

 

MedVAIS gif

 

Ereceptas gif

 

nerukysiu.lt