English

Suaugusiųjų registratūra

+370 447 53132
+370 447 54200
+370 447 43856

Vaikų registratūra

+370 447 54140

Psichikos sveikatos skyrius

+370 447 48133
+370 447 54992

Prisirašymas prie įstaigos

Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą (PASPĮ), įskaitant ir gydymo įstaigą, teikiančią pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas (toliau vadinama Psichikos sveikatos centru). Pasirinkęs PASPĮ ir konkretų gydytoją (šeimos gydytoją ar vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją), taip pat Psichikos sveikatos centrą ir gydytoją psichiatrą (psichikos sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos ir toje pačioje PASPĮ), asmuo (globėjas) užpildo, pasirašo ir pateikia 2 Prašymus  gydytis pasirinktose gydymo įstaigose (forma Nr. 025-025-1/a). Prašymai pagal šią formą gali būti pateikiami vienu iš nurodytų būdų:

  • atvykus į  VšĮ Jurbarko rajono PSPC – registratūroje arba, atvykus į įstaigos ambulatorijas, punktus, – registratūroje ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • pateikus prašymą (formas Nr. 025-025-1/a ir Nr. 025-025-2/a),  pasirašytą elektroniniu kvalifikuotu parašu, atsiųsti elektroninio pašto adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
  • paštu arba per pasiuntinį, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (Elektroniniai valdžios vartai).

Prašymas pildomas remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra – globėjas. Jei asmuo neraštingas, jo prašymą parašais tvirtina 2 (du) PASPĮ darbuotojai. Prašymas gali būti rašomas kompiuteriu ir asmens pasirašomas ranka.

PASPĮ, gavusi prašymą, pateikia asmeniui (globėjui) gydymo įstaigų, teikiančių pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas toje savivaldybėje, sąrašą (pagal ligonių kasų interneto svetainės duomenis). Pacientas iš šio sąrašo renkasi gydymo įstaigą, teikiančią psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.

Tuo atveju, kai gyventojas, pasirinkdamas PASPĮ, atsisako prisirašyti prie konkretaus Psichikos sveikatos centro, gydytojo psichiatro, jis priskiriamas tai pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiai gydymo įstaigai, su kuria PASPĮ yra sudariusi sutartį.

Pakeisti PASPĮ ar Psichikos sveikatos centrą galima pateikus prašymą kitai pasirinktai gydymo įstaigai. Tokio prašymo pagrindu asmuo yra įtraukiamas į naujai pasirinktos gydymo įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą. Iš ankstesnės įstaigos sąrašo jis išbraukiamas be atskiro prašymo. Pacientui pasirinkus kitą PASPĮ, jo asmens sveikatos istorija (ambulatorinė kortelė) perduodama naujai pasirinktai įstaigai, šiai pateikus nustatytos formos prašymą (forma Nr. 025-025-3/a). Ambulatorinė kortelė, vaikų raidos istorija perduodama per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, prie kurios prisirašo, moka 0,29 Eur mokestį.

Prisirašius prie PASPĮ ir Psichikos sveikatos centro, juos keisti galima ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo prisirašymo dienos. Apribojimas netaikomas asmenims, atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą baigus mokslus. Tačiau minėti asmenys nėra atleidžiami nuo 0,29 euro mokesčio už prisirašymo dokumentų tvarkymą.

Asmuo (globėjas), pasirinkęs kitą gydymo įstaigą anksčiau nei po šešių mėnesių, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų persiuntimą pasirinktai įstaigai moka 2,90 euro mokestį. Ši nuostata netaikoma Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų moksleiviams bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, studijų laikotarpiu anksčiau nei po šešių mėnesių pasirenkantiems kitą PASPĮ, – jie moka 0,29 euro mokestį.

Asmenų, pasirenkančių kitą tos pačios gydymo įstaigos gydytoją, registravimas.

Pacientas, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją toje pačioje gydymo įstaigoje, pildo nustatytos formos prašymą (forma Nr. 025-025-2/a).

 

 

Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 158310677
Adresas: Vydūno g. 56D, LT-74112 Jurbarkas
El. paštas: info@jurbarkopspc.lt
Telefonas: +37044754049

Darbo laikas

Pirmadienis - penktadienis:  6.00 - 18.00
Šeštadienis - sekmadienis:  NEDIRBA

Ne darbo metu mūsų pacientus aptarnauja Jurbarko ligoninė.